2

 

Openingsuren

Openingsuren en dagverloop 

Er is school elke werkdag van 1 september tot en met 30 juni, uitgezonderd de schoolvakanties, de feestdagen en enkele verlof- of studiedagen. Voor een overzicht hiervan verwijzen we naar de verlofkalender in bijlage 2. Ook in geval van overmacht of stakingen kan het voorvallen dat er geen school is. In dat geval worden de ouders hiervan indien mogelijk tijdig verwittigd.

Meer in detail ziet het dagverloop er als volgt uit.

 
Kleuterschool

08.25 – 09.45 uur    les
09.45 – 10.00 uur    speeltijd
10.00 – 11.40 uur    les
11.40 – 13.05 uur    middagpauze
13.05 – 14.35 uur    les
14.35 – 14.50 uur    speeltijd
14.50 – 15.25 uur    les

Lagere school

08.25 – 10.10 uur    les
10.10 – 10.25 uur    speeltijd
10.25 – 11.40 uur    les
11.40 – 13.05 uur    middagpauze
13.05 – 14.20 uur    les
14.20 – 14.35 uur    speeltijd
14.35 – 15.25 uur    les