2

 

Zorg- en kangoeroeklas

UW KIND IN EEN ZORGBREED KLIMAAT LATEN GROEIEN.

GELIJKE ONDERWIJSKANSEN VOOR ELK KIND.

ONZE SCHOOL MAAKT ER WERK VAN

Juf Katia Laevaert

Juf Katia is de zorgcoördinator van onze lagere school. Zij volgt nauwgezet de dossiers op van al onze leerlingen van de lagere school en dit in overleg met de klastitularis, de directie en het zorgteam.
Zij zal ook - indien nodig -  de ouders uitnodigen voor één of meerdere gesprekken, om zo samen met de klastitularis, directie en eventueel het CLB te bekijken hoe we de desbetreffende leerling zo goed mogelijk kunnen helpen. Deze hulp kan zowel hulp op school als externe hulp zijn.
Juf Katia zal dit jaar ook extra steun bieden tijdens het leesproces in het eerste en tweede leerjaar.

 

 

 Juf Liesbeth Heynderickx

Ook juf Liesbeth neemt binnen de zorg verschillende taken op zich.
Omdat onze school het welbevinden van elk kind hoog in het vaandel draagt, zal zij net als vorig jaar een aantal momenten beschikbaar zijn als ‘groene juf’.  
De groene juf is een vertrouwensjuf.
Wanneer uw kind een probleem heeft en hierover met iemand wil praten, kan hij of zij steeds terecht bij de groene juf. Deze problemen kunnen van verschillende aard zijn. We denken hierbij bv. aan  ‘aanhoudende ruzies’, ‘niet goed in je vel zitten’, ‘een moeilijk moment thuis hebben’,…
Uiteraard kan uw kind ten allen tijden bij zijn of haar klastitularis terecht. Maar soms is het voor een kind makkelijker om op neutraal terrein even rustig over zijn of haar zorgen te praten.
Ook als ouder kan u steeds contact opnemen bij bezorgdheden. Ook de groene juf kan bij bepaalde bezorgdheden de ouders contacteren.
Naast groene juf zal juf Liesbeth ook de kangoeroeklas voor haar rekening nemen.
Hierbij zal ze kinderen uit verschillende leerjaren met een ruime leervoorsprong begeleiden, zodanig dat ook zij voldoende uitdaging krijgen. Deze extra uitdagingen kunnen zowel in de klas als uit de klas aangeboden worden.
Ook de anderstalige leerlingen zal zij  extra ondersteuning bieden. Ook dit kan zowel klasintern als klasextern gebeuren.

 

 

 

 

 Juf Nathalie Schobyn

Juf Nathalie zorgt voor extra zorg in het 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar.
Zij volgt nauwgezet het leerproces op van de kinderen. In overleg met de klasitularis stuurt zij dit leerproces bij en ondersteunt zij de juf of meester om elk kind zo goed mogelijk te begeleiden. Dit kan door de juf te ondersteunen tijdens de les of door in kleine groepjes of individueel te werk te gaan.

 

  

Juf Sarah Colella

Juf Sarah zorgt in de voormiddagen (behalve op woensdag) voor extra zorg in het 5de en 6de leerjaar.
Zij volgt nauwgezet het leerproces op van de kinderen. In overleg met de klasitularis stuurt zij dit leerproces bij en ondersteunt zij de juf of meester om elk kind zo goed mogelijk te begeleiden. Dit kan door de juf te ondersteunen tijdens de les of door in kleine groepjes of individueel te werk te gaan.
In de namiddagen is juf Sarah klastitularis van het zede leerjaar.
  

Juf Nadine Vael

Nadine v

Juf Nadine is de zorgcoördinator van de kleuterschool.  Zij volgt nauwgezet de dossiers op van al onze leerlingen van de kleuterschool en dit in overleg met de klastitularis, de directie en het zorgteam.
Zij zal ook - indien nodig -  de ouders uitnodigen voor één of meerdere gesprekken, om zo samen met de klastitularis, directie en eventueel het CLB te bekijken hoe we de desbetreffende leerling zo goed mogelijk kunnen helpen. Deze hulp kan zowel hulp op school als externe hulp zijn.
Juf Nadine zal ook de zorg binnen een aantal kleuterklassen op zich nemen. Samen met de klasjuf zal zij de gehele ontwikkeling van het kind opvolgen en zorgen dat deze ontwikkeling zo optimaal mogelijk verloopt. Hierbij zal extra aandacht gegeven worden aan het welbevinden van elk kind.

Juf Ine Meul

Juf Ine zal samen met juf Nadine de zorg binnen een aantal kleuterklassen op zich nemen. Samen met de klasjuf zal zij de gehele ontwikkeling van het kind opvolgen en zorgen dat deze ontwikkeling zo optimaal mogelijk verloopt. Hierbij zal extra aandacht gegeven worden aan het welbevinden van elk kind.
Juf Ine is ook gespecialiseerd in Bodymap en zal dit ook integreren in haar zorglessen.