6

 

Ouderraad

Als ouder kan je de school van je kind mee vorm geven!  De ouderraad speelt hierbij een belangrijke en positieve rol. 

Een 5-tal keren per jaar komt de ouderraad met enkele leerkrachten en de directie samen.  Tijdens deze vergaderingen worden activiteiten gepland (lichtjesactie, wafelenbak, schoolfeest,…) en er wordt op een ontspannen en open manier van gedachten gewisseld over zaken die school, de kinderen en de ouders aanbelangen.  Als lid van de ouderraad word je op deze wijze intens bij de school betrokken en  krijg je een beter beeld over hoe het schoolse leven er uitziet voor je zoon of dochter. 

In de ouderraad is iedereen van harte welkom!