2

 

Opvang en studie

Voor- en naschoolse opvang 

Op schooldagen kunnen kinderen terecht in de voorschoolse opvang vanaf 7uur tot 8uur.  
De naschoolse opvang start om 15.45 uur en eindigt om 18 uur.  Wie gebruikt maakt van de naschoolse opvang, kan zijn kind komen ophalen langs het ijzeren hek of de glazen deur van de kleuterschool.

Op woensdag start de opvang om 12 uur. Deze woensdagmiddagopvang eindigt om 18 uur.  

Tijdens pedagogische studiedagen is er ook opvang voorzien, maar tijdens facultatieve verlofdagen niet.
Voor de opvang en de studie wordt een kleine vergoeding van 0,75 euro per begonnen half uur aangerekend.  Voor meer info verwijzen we u graag door naar de directie.

 

Studie

Leerlingen van de lagere school kunnen op maandag, dinsdag en donderdag in de studie blijven. 

De kleine studie start om 15.45 uur en eindigt om 16.15 uur. Hier kunnen enkel de kinderen van het 1e, 2e en 3e leerjaar bij aansluiten.  
De grote studie start om 15.30 uur en eindigt om 16.15 uur.  Deze studie is uitsluitend voor onze leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar.  
Op vrijdag is er geen studie maar kunnen de leerlingen natuurlijk wel aansluiten bij onze naschoolse opvang. 

Voor de opvang en de studie wordt een kleine vergoeding van 0,75 euro per begonnen half uur aangerekend.  Voor meer info verwijzen we u graag door naar de directie.